Fästingsäsongen är här

by

Fästingar och fästingmedel

Nu när det äntligen börjar bli vår i luften är det inte bara vårkänslorna som frodas.  Redan vid 4-5 plusgrader är fästingen aktiv.  Fästingar oftast trivs bäst i något fuktiga miljöer som vattendrag och skuggiga skogsdungar. Hittills har 20 arter påträffats i Sverige. Den vanligaste arten i Sverige är Ixodes Ricinus. En ganska ny bekantskap är Brokig hundfästing  Dermacentor reticulatus . Den följer med flyttfåglar söderifrån och har påträffats i Sverige vid enstaka tilfällen. Om klimatet är gynnsamt kommer den att etablera sig här hos oss i södra Sverige.  Om du tycker det är spännande med olika fästingarter, så finns det en välskriven artikel på SVAs hemsida http://www.sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/nu-har-fastingarna-fatt-svenska-namn.

Att en hund eller katt blir biten av en fästing är i sig inget farligt. Problemet är att en del fästingar kan sprida sjukdomar som t ex Anaplasma (tidigare kallad Ehrlichia), TBE och Borrelia. Numera anses bevisunderlaget för att Borrelia orsakar klinisk sjukdom hos hund och katt vara svagt. Sjukdomssymtom har t ex inte kunnat framkallas hos hundar äldre än 12 veckor som experimentellt smittats med Borrelia.

Om en fästing hittas på hunden bör den tas bort så fort som möjligt. Risken att hunden får i sig smittämnen ökar ju längre tid fästingen får sitta kvar. Det är ingen mening att smörja eller badda något på fästingen innan den tas bort.

  • Använd gärna en pincett eller en fästingborttagare.
  • Ta tag om fästingen så nära huden som möjligt och dra rakt ut. Försök att se till att hela fästingen följer med.
  • Tvätta bettstället med desinfektionsmedel eller tvål och vatten.
  • Efter några dagar kan en liten inflammation vid bettstället uppstå. Då kan det klia och bli rött i ett par dagar. Ibland kan delar av fästingens käkparti eller främre benpar blir kvar, men detta innebär vanligtvis inte någon ökad risk för insjuknande i någon av de fästingburna infektionerna. Om hunden tillåter kan de kvarvarande fästingdelarna ganska enkelt tas bort med en pincett eller en nål, men det är inte nödvändigt att göra det.

Vi som jobbar här på kliniken får ofta frågan – vilket fästingmedel är bäst? Det är inte helt enkelt att svara på. Varje hund- och hundägare är unik och många faktorer kan spela in i valet av fästingprofylax. Till exempel pälskvalitet, allergier/överkänslighet, vilka miljöer man vistas i, badar hunden ofta, andra mediciner osv… I de flesta fall är det indicerat att använda någon form av fästingprofylax i vår del av Sverige.

Det är viktigt att använda preparaten enligt tillverkarens anvisningar. Observera att några av fästingpreparaten för hund är mycket giftiga för katt. Läs bipacksedeln noggrant innan hunden/katten behandlas. Fästingpreparat kan ge upphov till biverkningar så som klåda, håravfall eller rodnad och i sällsynta fall neurologisk påverkan som darrningar och slöhet. Med de nyare preparaten i tablettform förekommer även biverkningar från mag-tarm kanalen såsom kräkningar och/eller diarré. Om hunden skulle drabbas av biverkningar så ska halsbandet avlägsnas eller ska hunden schamponeras om den har fått spot-on droppar. Kontakta oss vid behov, så att vi kan göra en biverkningsanmälan.

Här nedan listas de fästingmedel som för närvarande finns registrerade.

En ganska ny och populär grupp av fästingmedel är :

Isoxazoliner

BRAVECTO
Tuggtablett för hund och spot on för katt mot fästingar och loppor.
Läkemedlet skyddar hunden och katten i 12 veckor.
Hund från 2 kg och 8 veckors ålder.
Kan användas till dräktiga och lakterande tikar. Ej testat på dräktiga/lakterande honkatter.
Receptbelagt. Till katt finns endosbehållare. Till hund 1 eller 2 pack.

NEXGARD
Tuggtablett för hund mot fästingar och loppor.
Läkemedlet skyddar hunden och katten i 4 veckor.
Hund från 2 kg och 8 veckors ålder.
Ej testat på dräktiga/lakterande tikar.
Receptbelagt. Finns i förpackningar om 3 eller 6 tabletter.

SIMPARICA
Tuggtablett för hund mot fästingar, loppor, rävskabb, demodex och öronskabb.
Läkemedlet skyddar hunden och katten i 5 veckor.
Hund från 1,3 kg och 8 veckors ålder.
Ej testat på dräktiga/lakterande tikar.
Receptbelagt. Finns i förpackningar om 3 tabletter.

CREDELIO
Tuggtablett för hund mot fästingar och loppor.
Läkemedlet skyddar hunden och katten i 4 veckor
Hund från 1,3 kg och 8 veckors ålder.
Ej testat på dräktiga/lakterande tikar.
Receptbelagt. Finns i förpackningar om 3 tabletter (även 6 i största viktklassen).

Spot-on preparat

FRONTLINE, EFFIPRO, FLEATIX OCH EXPROLINE
Innehåller den verksamma substansen Fipronil.
Spot-on eller spray för hund & katt mot fästingar, löss och loppor.
Läkemedlet skyddar hunden och katten i 4 veckor.
Från 8 veckors ålder.
Säkert att använda på dräktiga/lakterande tikar.
Receptfritt.

EX-SPOT
Innehåller den verksamma substansen Permetrin som även har repellerande effekt.
Spot-on för hund mot fästingar, löss, loppor och mjällkvalster.
Läkemedlet skyddar hunden i 4 veckor.
Från 5 kg.
Ej testat på dräktiga/lakterande tikar.
Receptfritt.
Exspot är mycket giftigt för katter.

PRAC-TIC
Innehåller den verksamma substansen Pyriprol.
Spot-on för hund mot fästingar och loppor.
Läkemedlet skyddar hunden i 4 veckor.
Från 2 kg och 8 veckors ålder.
Ej testat på dräktiga/lakterande tikar.
Receptfritt.

Fästinghalsband

SCALIBOR
Innehåller den verksamma substansen Deltametrin som även har repellerande (bortstötande) effekt.
För hund mot fästingar och myggor.
Läkemedlet skyddar hunden 6 månader.
Från 7 veckors ålder.
Säkert att använda på dräktiga/lakterande tikar.
Receptfritt.
Något mycket viktigt när man använder Scalibor är att man tar sitt ansvar för miljön. Scalibor är mycket giftigt för fisk, andra vattenlevandedjur och insekter som t.ex. bin. Hunden ska inte bada med halsbandet eftersom det finns en risk att hunden tappar halsbandet och vattendraget blir förorenat.

SERESTO
Innehåller de verksamma substanserna Flumetrin/imidakloprid.
För hund och katt mot fästingar och loppor.
Läkemedlet skyddar hunden och katten i 8 månader.
Från 7 veckors ålder på hund och 10 veckors ålder katt.
Ej testat på dräktiga/lakterande tikar.
Receptfritt.

 

Det hör inte till vanligheterna att hitta aktiva fästingar under vintern. Våra inhemska arter går i dvala över vintern, och aktiveras normalt inte förrän temperaturen har stigit till +5°C fram på våren. Om man hittar fästingar på sin hund eller katt på vintern rekommenderas man att skickar in dem till SVA för artbestämning då det kan röra sig om importerade fästingarter.