Kaningulsot

by

Vaccin för Gulsot är mycket dyrt och vi har inget vaccin inne på kliniken. Det är två veckors leveranstid. En dos ligger runt 600 kr.

INFORMATION FRÅN SVA:

Orsak: lagovirus, Caliciviridae Arter: Framför allt kaniner (tama och vilda), sällan vissa hararter.

Spridning: Via direktkontakt, eller via förorenade föremål (till exempel kaninavföring, blod, foder) och insekter

Utbredning: Södra Sverige upp till södra Uppland, Europa, Asien, Australien, Amerika.

Årtidsförekomst: Framför allt våren, sommaren och hösten, men även året runt ”Kaningulsot”, även kallad kanin hemorragisk sjukdom är en allvarlig och mycket smittsam sjukdom orsakad av calicivirus. Två olika typer av virus finns i Sverige, den klassiska (Rabbit Hemorrhagic Disease Virus) och en ny typ (Rabbit Hemorrhagic Disease Virus 2) som först upptäcktes i Frankrike i 2010. Kaningulsotvirus smittar varken människa eller andra djurarter än kanin. RHDV2 kan dock även smitta vissa hararter. Sjukdomsbilden kan variera. Ofta ses plötsliga dödsfall utan föregående symptom. Ibland ser man blodigt sekret eller skum från näshålan, att kaninerna har svårt att andas eller uppvisar neurologiska störningar. Viruset orsakar allvarliga leverskador.

INFORMATION FRÅN FÅGELKLINIKEN:

Smittan är inte luftburen men kan smittas via insekter (stickande).

Rekommendationer för att undvika smitta: -Skydd mot vildkaniner -Myggnät på utomhusburar (för att undvika smitta via insekter) -Karantän i minst två veckor för nyinköpta kaniner eller för kaniner som tävlat eller varit på utställning -Personligt smittskydd, ombyte av kläder, desinfektion av kläder/händer, byte av skor -Desinfektion/Destruktion av föremål som varit i kontakt med smittade djur -Icke vaccinerade kaniner bör undvika kontakt med andra kaniner på ex tävlingar och utställningar.

För mer info: Fågelkliniken: http://www.fagelkliniken.se/nyheter/information-om-gulsot SVA: http://www.sva.se/djurhalsa/andra-djurslag/kanin-sjukdomar/kaningulsot