Resa med djur

by

Att tänka på inför utlandsresa:

  • Hundar och katter ska vara id-märkta.
  • Djuret ska ha ett pass
  • Djuret ska vara vaccinerat mot rabies. Det måste gått 21 dagar sedan sista vaccineringen mot rabies innan resa till eller inom EU får göras. Det finns idagsläget 2 olika rabiesvacciner. (Nobivac rabies är giltigt i 3 år. Merial Rabisin är giltigt i 1 år).
  • Om du ska resa till Norge måste dittt djur avmaskas mot Dvärgbandmask, 24-120 timmar före inresa till Norge
  • Ska du resa till Syd- och mellaneuropa bör du också vaccinera mot Leptospiros.
  • Ska du resa till södra Europa bör du skydda ditt djur mot Leishmanios genom att använda fästingskydd mot fjärilsmyggan.

Tänk på att du som djurägare alltid själv ska ta reda på vad som gäller i det land du ska resa till!

Här kommer lite länkar:
http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Hund/Infektionssjukdomar/Leishmanios/
http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Hund/Infektionssjukdomar/Leptospiros/
http://www.youtube.com/watch?v=2KlmgJDrg5w
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/hundarkatterochillrarutforsel/resamedhundarkatterochillrartillannateuland.4.3d562bc1346a4603d78000337.html