Stipendie till Anette Rydell

by

Det var i helgen på en Nordisk Kongress i Stockholm, anordnad RAID – Riksföreningen Anställda Inom Djursjukvården – som Anette fick ta emot stipendiet. Pengarna ska Anette använda till att vidareutbilda sig inom rehabilitering vilket kommer att komma kliniken och våra patienter till gagn!

Jennie Bournonville och Madelene Wijk var också på plats tillsammans med Anette Rydell för att delta i det aktuella programmet för helgen. Vi fick öva på ett bra kundbemötande och tips på hur man kan effektivisera sin arbetsdag. Vidare fick vi genom workshops diskutera etik och etiska dilemman som kan uppstå i vår yrkesvardag!