Vårdhygien

by

I takt med växande resistensproblematik blir vårdhygien allt viktigare för att minska smittspridning av vårdrelaterade infektioner.
En ny hygienföreskrift inom djursjukvården, är just nu ute på remiss och förväntas träda i kraft under första halvan av 2013. I förslaget står bland annat: ”Den som ansvarar för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ska se till att en skriftlig hygienplan upprättas. Hygienplanen ska identifiera områden i verksamheten där det finns risk för överföring av smitta djur emellan samt mellan djur och människor samt beskriva hur smittvägarna bryts. Hygienplanen ska även innehålla en översiktlig plan för hur utbrott av smitta ska hanteras.”

Med anledning av detta var Katarina Ljungcrantz och Madelene Wijk i Stockholm den 10 oktober där ett 70-tal veterinärer och sköterskor från hela landet sammanstrålade i ett vårdhygienmöte.

Vårdhygien är en högt prioriterad fråga i vår kliniska verksamhet. Genom att utse hygienombud som aktivt arbetar med vårdhygienfrågor på vår arbetsplats, leder det i förlängningen till att minska risken för smittspridning av vårdrelaterade infektioner och därmed också minskad antibiotikaanvändning. Det finns all anledning att vara ansvarsfull med antibiotikaanvändning för framtida behandling av våra kommande generationer – såväl tvåbenta som fyrbenta. Vi följer och övervakar vår antibiotikaanvändning och arbetar dagligen med åtgärder för att uppnå en god hygienisk standard.
Till våren kommer Katarina Ljungcrantz och Madelene Wijk att fördjupa sina kunskaper ytterligare, genom att gå en utbildning som leder till certifiering inom vårdhygien. En vårdhygienplan har vi redan börjat arbeta med och det arbetet kommer att ske fortlöpande där vi med jämna mellanrum kommer att granska och följa upp våra rutiner för att på så sätt få en kvalitetssäkring i vårt vårdhygienarbete.

Vi på Blekinge Smådjursklinik vill vara med och verka för en hållbar utveckling och en förstklassig vård för våra husdjur. Vi vill kunna erbjuda en trygg vistelse för dig och ditt husdjur när ni besöker vår klinik och vi tror att detta är ett stort steg på vägen!