Inlägg From the monthly archives: "oktober 2012"

Vårdhygien

by

I takt med växande resistensproblematik blir vårdhygien allt viktigare för att minska smittspridning av vårdrelaterade infektioner. En ny hygienföreskrift inom djursjukvården, är just nu ute på remiss och förväntas träda i kraft under första halvan av 2013. I förslaget står bland annat: ”Den…(Read More)