Salmonella?

by

Vid den här årstiden är det inte ovanligt att utekatter drabbas av Salmonella infektion då de fångar infekterade småfåglar som är nedsatta efter vintern. De vanligaste symtomen hos katter är feber, (inappetens), buksmärta och i vissa fall kräkningar/diarrè. I svårare fall behöver katten sättas på behandling med dropp och ibland även antibiotika. Viktigt att tänka på om man misstänker att ens katt kan vara smittad med infektionen är att katten förhindras vara på utrymmen där man lagar mat samt att man är mycket noggrann med hygienen i samband med att man byter sand i kattlådan etc. För att ställa diagnosen Salmonella behöver man ta ett träckprov och skicka på analys.