RABIESVACCINERING

by

Vi vill påminna om att från 1/1 2012 finns det nya regler då det gäller rabiesvaccinering inför utlandsresa.

Grundvaccinering görs enligt vaccintillverkarens rekommendation – (två injektioner med 3-4 veckors intervall rekommenderas vid vaccination med Rabisin vet – Merial. En injektion rekommenderas vid Nobivac Rabies).

21 dagar efter vaccinationen (vid rek av två injektioner räknas tiden från den andra vaccinationen) kan man tidigast resa med hunden. Om man redan har hunden grundvaccinerad och hela tiden följer de tider som anges för revaccination kan man resa utan att vänta 21 dagar efter revaccination.

Observera att Rabisin vet från Merial nu har en gilitighetstid på 365 dagar – (tidigare var detta 365 + 45 dagar) Nobivac Rabies har en giltighetstid på tre år (3×365 dagar).

Se även under rubriken frågor och svar – där finns mer information om att resa utomlands.