Nya regler för införsel 2012

by

Ändring den 1 januari 2012

  • Kravet på antikroppskontroll tas bort. Du kan därmed tidigast resa med djuret då det är cirka fyra månader gammalt. Djuret får tidigast vaccineras mot rabies då det är tre månader gammalt och får resa först när det gått 21 dagar efter den första vaccinationen.
  • Nuvarande krav på avmaskning slopas helt.

Hundarna och katterna måste alltså även i fortsättningen vara id-märkta, vaccinerade mot rabies och ha ett giltigt pass.

För aktuell information se www.sjv.se (jordbruksverkets hemsida)