Vitlök till hund

by

Vitlök till hund
Förtäring av lök eller vitlök kan leda till en form av blodbrist som kallas Heinz body anemi. Orsaken är att växter av alliumsläktet, dit lök och vitlök tillhör, bl.a. innehåller en substans som heter N-propyl disulfid (tiosulfater), som förstör de röda blodkropparna Hundar och många andra djur saknar det enzym som behövs för att bryta ner thiosulphate.
Vitlök innehåller bara 60 % vatten och av en 3 g klyfta är ca 0,1-0,2 % olja med hög gifthalt. Hundar får ofta lite vitlök en längre period, och man kan räkna med förändringar i blodbilden om tillförseln överskrider 1,3 g färsk vitlök per kg kroppsvikt och dag, men man vet inte vilken dos som är farlig eftersom det varierar från individ till individ…
Rekommendationen är att undvika att ge hundar lökväxter inkl. vitlök.