Nu har huggormen vaknat!

by

I Sverige har vi endast en giftig orm, nämligen huggormen (Vipera Berus)
Hundar och katter närmar sig ormen på olika sätt. Katten tittar på ormen, nosar på håll och försöker sedan att peta till ormen med ena framtassen. Hundar går närmare med nosen för att, med hjälp av sitt luktsinne, försöka utröna vad det är för en lustig krabat de råkat på. Ofta för nära visar det sig.
Därför blir hundar oftast bitna i nosen eller läpparna medan katterna nästan alltid blir bitna i en framtass.

Ormgiftet
Ormgiftet är en blandning av ett flertal gifter eller enzymer. De hämmar bl a blodkoagulationen och påverkar blodkärlens väggar så att de börjar läcka. Giftet och skadorna i vävnaden orsakar en kraftig inflammation. Dessutom har giftet en direkt skadlig verkan på lever, njurar, hjärta och tarmar.

Symtom

Först märks ormbettet inte så mycket på hunden, men efter ett tag blir hunden trött och vill helst ligga ned. Efter någon timme svullnar den bitna kroppsdelen. Om bettet har tagit i nosen eller i läpparna svullnar ansiktet upp mycket kraftigt och når ett maximum efter ett till två dygn. Blev hunden eller katten biten och ormen sprutade in sitt gift i den så syns det alltså tydligt.
Läpparna kan bli ett par centimeter tjocka och svullnaden kan sjunka ner på halsen. Om bettet tar i en tass svullnar den upp och svullnaden sprider sig uppåt benet.
De flesta tror att de bett som tagit i läppar och nos är de farligaste i tron om att svullnaden ska täppa till luftvägarna. Så är det inte, som tur är. Trots att de flesta hundar blir bitna i nosen, är det de som får bettet i tassen som oftast dör.

Vad gör jag om mitt djur blivit ormbitet
Har du sett att ormen bitit ditt djur så skall du snabbt ta dig till en veterinär. Om hunden inte är tyngre än att du kan bära den så gör det. Annars gå i lugn takt. Spring inte. Det ökar blodcirkulationen och det lymfatiska flödet vilket får giftet att verka snabbare.

Kortison eller inte?
Kortison har tidigare använts för att minska svullnad och cirkulationsrubbningar vid huggormsbett, men senare forskning har visat att effekten är tveksam. Det man vet är att kortison inte har någon effekt på ormgiftet och inte heller på den svullnad som giftet orsakar.

Behandling
Strikt vila, symtomatisk vård och intravenöst dropp. Om djuret är allvarligt förgiftat finns antiserum. Detta ges på djursjukhus då noggrann övervakning och beredskap för komplikationer är viktig efter motgiftsbehandling.
Efter ett allvarligare huggormsbett får hunden eller katten komma tillbaka på återbesök efter ca 2 veckor och då kontrollerar vi bettstället samt allmänna blodbilden, lever- och njurvärden.