Diarré

by

Många ägare ringer till oss för att få råd angående deras hundar som drabbats av diarré. Så länge hunden har gott allmän tillstånd och får behålla vätska kan man försöka få bukt med diarrén hemma.

Börja med att ta bort mat och låt hunden vila magen i ca ett dygn. Se under tiden till att hunden får i sig vätska regelbundet. Börja gärna att ge något preparat som hjälper till att återställa bakteriebalansen i magtarmkanalen och ger elektrolyter – exempel på sådana preparat är bl a Pro-kolin och Diarsanyl. (Finns att köpa hos veterinär och ibland apotek). När det sedan är dags att återinföra föda igen ger man små portioner spridda under dygnet. Ge gärna färdigt dietfoder ( t ex i/d foder) eller koka ris och ge tillsammans med t ex kokt fisk.

Skulle hunden bli nedsatt, ha diarré som inte går över på några dagar, även ha intensiva kräkningar eller mycket blod i sin avföring är det lämpligt att uppsöka veterinär.